Inspiratie ontvangen? Laat hier je e-mailadres achter!

Het recht om er te zijn hoef je niet te verdedigen!

20 december 2018 • Blog

Vechten

Heb jij ook van die momenten dat je klaar staat om te vechten? Momenten dat je het gevoel hebt dat je je leven moet beschermen? Om je bestaan te beschermen?

Wist je dat je je recht om te bestaan niet HOEFT te beschermen?


Wat doe jij om er te mogen zijn?

Er zijn verschillende vormen waarin je laat zien dat je het gevoel hebt iets te moeten doen om er te mogen zijn. Er zijn mensen die helemaal over de #@$% gaan als iemand een vervelende of kwetsende opmerking maakt. Sommige mensen gaan heel hard werken om ze dan pas het gevoel hebben dat ze er toe doen. Anderen gaan ‘raar’ gedrag vertonen om de aandacht af te leiden. Weer anderen gaan alles voor anderen doen in de hoop op die manier erkenning te krijgen. En er zijn mensen die zich constant aan het verontschuldigen zijn voor alles wat ze wel of niet doen. Wat is jouw manier om je bestaansrecht op te eisen of te verdedigen?

Waarom schieten we vaak in de verdediging?

Hoe komt het dat we vaak het gevoel hebben ons bestaansrecht te moeten verdedigen of op te eisen? Als kind mag je minder dan een volwassenen mag. Als kind heb je aandacht en liefde nodig. In elk gezin wordt anders omgegaan met liefde en aandacht geven. Hoe je zelf omgaat met de hoeveelheid liefde die je krijgt is ook per persoon verschillend. Wat je ouders vroeger geleerd hebben, welke plek je in het gezin hebt, heeft allemaal te maken met hoe jij je bestaansrecht ervaart. Als kind kan je je aanpassen aan je omgeving, je kan juist alles tegendraads doen, je kan anderen de schuld geven, je afzonderen, en er zijn nog veel manieren. Iedereen heeft zo zijn/haar eigen manier om aandacht te krijgen en gezien te worden. Zelfs als je je hebt afgezonderd was dat een manier om daarin gezien te worden. Als we gezien worden, hebben we het gevoel dat we bestaan, dat we er mogen zijn, dat we er ook bij horen. De manier die je als kind jezelf hebt aangeleerd om de juiste aandacht te krijgen heeft te maken met hoe je je bestaansrecht in het volwassen leven ervaart.

Nu komt het mooiste van alles:

JE HOEFT JE RECHT OM ER TE ZIJN NIET TE VERDEDIGEN OF OP TE EISEN!!!!

Jij mag er zijn, net als iedereen! Je bent onderdeel van het grotere geheel, je past als een puzzelstuk in het grote geheel, daar hoef je jezelf niet voor te uit te leggen, verstoppen, verdedigen of te verontschuldigen!

Geen aanval, geen verdediging is de beste strategie. Daarmee laat je zien, hier ben ik.